Plešné jezero

Plešné jezero - Plekenštejnské jezero- Plöckensteinsee

Jezero ledovcového původu rozkládající se na svahu hory Plechý (pod 220 m vysokou skalní stěnou) leží v nadmořské výšce 1090 m, má plochu 7,48 ha, obvod 1242 m a největší hloubku 18,30 m. Objem zadržované vody představuje 617 000 m³.

Jezero vzniklo, podobně jako ostatní šumavská ledovcová jezera, v období pleistocénu. Přes jeden kilometr dlouhý ledovec na svahu Plechého vyhloubil kar a navršil čelní morénu 30–40 m vysokou. Tuto prohlubeň pak v době meziledové zaplnila voda z tajícího ledovce.

Jezero nemá žádný přítok, ale pouze odtok Jezerním potokem do Vltavy. V letech 1789–91 byla čelní moréna utěsněna a v souvislosti se stavbou Schwarzenberského kanálu na ní byla vybudována 2,5 m vysoká hráz, do které byla osazena stavidla umožňující regulovaný odtok z jezera pro zásobování Schwarzenberského plavebního kanálu vodou. Celkem bylo možné z jezera vypustit až 177 tisíc m3 vody.

Již na začátku minulého století bylo Plešné jezero velmi oblíbeným turistickým cílem. V roce 1911 zde proto byla postavena turistická Lucemburská chata, později majetek Klubu českých turistů. Po roce 1948 budovu zabrala Pohraniční stráž a upravila ji k účelům pohraniční roty. Pohraniční stráž budovu roty opustila a v roce 1989 byla bývalá turistická chata zbořena.

Na břehu jezera je umístěna kamenná pamětní deska věnovaná Janu Nepomuku ze Schwarzenberku (1742 - 1789), za jehož správcování započala stavba schwarzenberského plavebního kanálu podle plánů Josefa Rosenauera.

Na skále nad jezerem stojí pomník šumavského básníka Adalberta Stiftera. 

Jak se tam dostaneme:

Např. ze Stožce po cyklotrase č. 1029 - délka 12 km. Prostřední třetina cesty vede při Schwarzenberském plavebním kanále a je velmi pohodlná . Finální část je poněkud obtížnější.
Při cestě zpět je možné u plavebního kanálu odbočit doprava na cyklotrasu 1023 a kilometr pokračovat při kanále k hornímu portálu Schwarzenberského tunelu. Odtud je pokračovat na Jelení ke spodnímu portál tunelu. Poté se vrátíme k hornímu portálu a po cyklotrase cyklotrasa 1027 klesáme k Černému Kříži a odtud pokračujeme do Stožce. Celkem cca. 28 km.

Další možností je na kole z obce Nová Pec.

(c) Text & foto: ŠumavaNet.CZ

Mapa