Historie

Historické fotografie Hrádku a okolí…
Historické fotografie dokumentující život Františka Pravdy…
Čachrov je poprvé zmíněn r. 1352, Javorná (Zejbiš) v roce 1614.
Pohraniční osada vznikla na zemské stezce vedoucí do Bavorska, Dobu vzniku je odhadována na 12. století, nejstarší písemnou zprávu je až z roku 1327.
Již v předhusitské době bylo město rozděleno na dvě části: na Horní Nýrsko, které patřilo k blízkému hradu Pajrek a Dolní Nýrsko, patřící k Bystřici nad Úhlavou.
První písemné zmínky o osadě pocházejí již z roku 1429.
Exkluzivní fotografie ze začátku dvacátého století
Historie dle kroniky Hojsovy Stráže vydané v r. 1948 a sepsané místním pošmistrem panem Janem Šmídem.
Osídlení oblasti Hojsovy Stráže, vznik královácké rychty Eisenstrass v 17. stol., rozsah území a jednotlivé osady rychty, stavba železnice a rozvoj turismu v 19. stol., 2. světová válka.
Detailní historie zpracovaná i na základě materiálů od německých rodáků od Viktora Königa, Chata Marie
Horní Vltavice bývala součástí vimperského panství, patří k velmi starým sídlům. Obec ležela na jedné z větví Zlaté stezky, která vedla od Vimperka k bavorskému Freyungu a odtud dále do Pasova.
Historie Lenory je velmi těsně spjata s historií zdejší sklárny.
Původně byla obec Kubova Huť sklářská osada. První písemné zmínky jsou z roku 1728, byla pojmenována po zámeckém hejtmanovi Gubovi, respektive po lese, jehož jméno nesl.
První písemná zmínka o vsi je z počátku 13. století, konkrétně se vztahuje k roku 1227, kdy král Přemysl Otakar I. dává klášteru sv. Jiří v Praze platy z vesnic v kraji Prácheňském, mezi kterými je též osada Napaseiowe
Nejstarší zpráva o Velharticích je z roku 1318. Přibližně v této době byl dostavěn hrad, který tehdy patřil Buškovi z Velhartic, komorníku a příteli Karla IV. Osada však vznikla již dříve při obchodní cestě z Bavor do vnitra Čech.
Stříbrné Hory - Strzjbrny Hory, Hory Stříbrné Nalžovské, Městečko Horní nad Nalžovy, Hory Stříbrné nad Nalžovy (Nalžovem), Město Horní nad Nalžovy.
Ve třicátých letech 20. století se kolem nádraží začínají objevovat první domky, největší rozmach stavební činnosti pak nastal po skončení druhé světové války.
Po povýšení osady Stříbrné Hory na město v roce 1530, kterého dosáhl nejvyšší převor svatojánského řádu v Čechách Jan z Rožmberka a na Strakonicích, získalo nové město i první znak.
První zmínka o vyučování v Dešenicích pochází z roku 1593.
První zmínka o Hrádku pochází z roku 1298. Jedná se o darovací listinu, kdy Přibyslav z Hrádku daroval bratřím z kostela sv. Petra a Pavla v Horažďovicích tři lány lesa a potok pro chování ryb…
Obec Bezděkov byla s největší pravděpodobností založena už ve 13. století, ale první dochovaný záznam hovoří o roce 1331.
Dominanta města. Kostel postaven v letech 1721-23 na místě původního dřevěného kostela z 16. století.
Kostel zasvěcený svatému Vavřinci leží na mírném návrší. Je obklopen hřbitovem. Kostel stojí na kopečku nad říčkou Pstružnou na místě bývalé rýžovnické osady Vzduny.
Kolinecko, stejně jako celá oblast Pošumaví, bylo osídleno poměrně pozdě. Hlavními příčinami pozdního osídlení bylo drsné klima nevhodné pro zemědělství, hornatý terén a husté zalesnění…
Fotogalerie v rámci šumavské fotogalerie.
Kostel Zvěstování Panny Marie, je románského původu. Byl postavený již na sklonku 12. nebo začátkem 13. století. Původní stavba tohoto kostela byla gotická.
Zalesněný vrch nad Sušicí, 845 m n.m. Rozhledna s nádherným výhledem a turistická chata.
Tvrz byla postavena ve druhé polovině patnáctého století jako centrum malého panství. Později byla renesančně a barokně upravena, ale většina slohových prvků zanikla při úpravách v devatenáctém století.
V Kašovicích se nachází dvě historické zajímavosti. První z nich je zřícenina tvrze, která se nachází na návrší v bývalém modřínovém lesoparku nad vsí.
V Čejkovech se přímo na návsi nachází kaple sv. Jana Nepomuckého e a pomník padlým v první světové válce. Ve vsi i jejím okolí se také nachází několik křížků a božích muk.
V Čermné se přímo na návsi nachází kaplička Nanebevzetí Panny Marie a pomník padlým v první světové válce. Ve vsi i jejím okolí se také nachází několik křížků a božích muk.
Kromě zámku se v Hrádku nachází i několik dalších historických zajímavostí.
Areál bývalých lázní…
Kromě tvrze (zámku) a kostela na Zdouni se v obci nachází pamětní deska Františku Stupkovi na jeho rodném domě č.p. 31.
Kromě kostela je historickou zajímavostí ve Zbynicích a pomník padlým v první světové válce.
První písemná zmínka je z roku 1352, nejstarší budova Nýrska.
Některé zvyky našich předků se zachovávají a naše generace je přenáší dál, na některé máme už jen vzpomínku, i když ožívaly ještě docela nedávno.
Česko-rakouský spisovatel, malíř, pedagog, školní inspektor. Podstatná část jeho literární tvorby byla velkou ovlivněna prostředím jihočeské Šumavy.
U kaple sv. Anny se každoročně pořádala o neděli po anenském svátku (26. července) poutní slavnost zvaná Annafest. Tradice obnovena v roce 2001.
Annín na starých pohlednicích a fotografiích
Fotogalerie v rámci šumavské fotogalerie. Ze soukromých sbírek pana M.Nauše.
Arciděkanský kostel sv. Markéty je hlavní dominantou města. Jedná se o gotickou trojlodní baziliku z poloviny 14. století.
Zařízení lékárny pochází z roku 1773. Provoz lékárny se udržel až do roku 1966, poté byl interiér upraven jako lékárnické muzeum.
Byl postaven kněžnou Metternichovou zřejmě v letech 1723 – 1725 podle vzoru pražského Karlova mostu. Má 8 oblouků a nese šest barokních soch svatých.
Nepřehlédnutelný velký kříž na rozcestí z Mlázov na Hradiště a Lukoviště. Obnoven v r. 2016. V autobusové zastávce je umístěna malá galerie.
Věž byla zbudována v roce 1689 v těsném sousedství děkanského kostela.
Na břehu Roklanského potoka stojí nemovitá kulturní památka, známá pila na rezonanční dříví.
Letošního finálového galavečera se zhostí jihočeské město Písek. Večer na téma "cesta kolem světa" se uskuteční 13. října v Divadle Fráni Šrámka a o titul 7. královny Šumavy se utká 5 jihočešek a 5 dívek z Plzeňského kraje.
Jagerhauser, Ferchenhaid, Bříza, Borová Lada.
Vedle dřevěné lesovny z roku 1804 byla r. 1856 postavena kamenná stavba. Místo známé z románu Karla Klostermanna Ze světa lesních samot.
Rybářská ulice je bývalé židovské ghetto, kde stávala židovská synagoga a židovská škola. Před druhou světovou válkou obnášel počet obyvatel židovského původu asi 10 % obyvatelstva města.
Je zdoben raně barokním štítem s erby Koců z Dobrše a Karlů ze Svárova z roku 1684.
Původně gotický kostel z první poloviny 14. století byl počátkem 18. století barokně přestavěn. Na faře působil budoucí arcibiskup pražský a kardinál Miloslav Vlk.
Pětipatrová věž je vysoká 81,6 metrů byla postavena v letech 1547 - 1555 mistrem Antoněm.
Pod tímto názvem pořádá horažďovické muzeum od roku 2015 cyklotoulky po méně či více známých místech spojených s hornictvím v jihozápadních Čechách.
Škola, pivovar, Panský mlýn, most,...
Uprostřed náměstí stával filiální kostel Čtrnácti svatých pomocníků, postavený stavitelem italského původu Markem Antoniem Gilmettim a vysvěcený v roce 1712.
Socha Sv. Jana Nepomuckého, hamr
V roce 1843 v obci žilo 1252 obyvatel.
Dlouhá Ves na starých pohlednicích a fotografiích
Fotogalerie v rámci šumavské fotogalerie. Ze soukromých sbírek pana M.Nauše.
Sobota 12.května - Čepice, Neděle 13.května - Sušice: koncert L.Brabce, úterý 15. května - Praha.
Mnohá zákoutí a místa už nenávratně zmizela
Místo Hauswaldské kaple nedaleko Srní je opět přístupné i pro postižené občany přicházející, či přijíždějící na invalidním vozíku s vírou v uzdravení, tak aby byl dovršen onen zázrak, ke kterému sem v minulosti přicházeli lidé.
Připravilo Informační centrum Klatovy
Od 17. století vzniklo v okolí Bělé asi 10 skláren, některé z nich pracovaly ještě na počátku 20. století. Většina obyvatel bělska se zabývala zemědělstvím, dřevařstvím, rukodělnou výrobou.
První zmínka o Dešenicích jako o osadě s tvrzí je z roku 1272.
První písemná zmínka o Hartmanicích pochází z roku 1315.
Historie Horažďovic je odedávna spjata s nedalekou staroslavnou Práchní. Již v 10. století zde vzniklo opevněné hradiště a zhruba o dvě století později se stal kamenný hrad správním centrem Prácheňského kraje, který ve 13. století zahrnoval přibližně dnešní Horažďovicko, Sušicko, Kašperskohorsko, Strakonicko a Vimpersko.
První zmínka o Janovicích je spojena s rodem Janovských z Janovic, který zde postavil tvrz obehnanou vodním příkopem…
Text připravilo Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech
Je to kraj „Lad“ s poetickými názvy Borová, Hrabická, Pravětínská, Černá, Svinná, Švajglova.
Obec byla založena po roce 1750 z podnětu majitele vimperského panství Josefa Adama ze Schwarzenbergu. První usedlíci, většinou dřevorubci, pocházeli ze sousedních obcí.
Obec Modrava je tvořena třemi původními osadami , které se jmenovaly Modrava, Filipova Huť, Vchynice-Tetov. Modrava vznikla jako rybářská osada. První dochovaná zmínka o Modravě se datuje do roku 1614.
Stožec vznikl jako dřevařská osada a přesný rok jeho založení není znám, první písemná zmínka je z roku 1769.
Osidlování Petrovicka probíhalo asi v 11.-12.století n.l. Nejstarší část Petrovic, dolní náves, pochází z 12.-13. století a svědčí o slovanském původu. První písemná zpráva o Petrovicích je z roku 1319, písemná zpráva o Vojeticích je již z roku 1290.
Prášily vznikly v polovině 18. století na území Královského hvozdu. Bohaté a do té doby nedotčené lesy budily zájem sklářských podnikatelů jako možný zdroj levného paliva pro sklářské hutě.
V roce 1952 byla obec byla začleněna do vojenského výcvikového prostoru Dobrá Voda a téměř vysídlena. Z Prášil zbylo asi 25 domků.
Zpočátku tvořil Rejštejn spolu s Kašperskými Horami jednu obec. V roce 1584 císař Rudolf II. povýšil Rejštejn na královské horní město a dal mu stejná práva, jako v té době měly Kašperské Hory.
21.června 1938 bylo započato s výkopem základů ve skále. Za slunného srpnového dne 28.srpna 1938 byla rozhledna slavnostně zpřístupněna a její otevření se stalo manifestační národní poutí.
Železná Ruda vznikla počátkem 16.stol. při obchodní stezce spojující řezenské biskupství s Prahou.
Sklářské hutě vznikaly, často měnily majitele, stěhovaly se za dřevem a pak zas zanikaly. Dnes po nich zůstala jen jména obcí, či míst uprostřed lesa. Ale budete-li mít štěstí a oči otevřené, naleznete tu kousek zdiva, zbytky sklářské pece, náhon nebo kousky skla.
Nejvýše položená synagogu v Česku, významné kulturní centrum regionu. Expozice o česko-německo-židovském spolužití na Šumavě.
Zřícenina hradu ze 14. století, cca. 2 km od obce Strážný. Jeden z nejvýše položených hradů v ČR.
Hrad Velhartice byl založen na přelomu 13. a 14. století na skalním ostrohu, obtékaném říčkou Pstružnou. Tento hrad si patrně jako rodové sídlo pánů z Velhartic počal stavět Bušek starší z Velhartic, hrad dostavoval Bušek mladší, oba byli věrní a oblíbení komorníci Karla IV.
Pohlednice pocházejí ze soukromých sbírek M. Nauše.
V Rechli vede přes Vydru unikátní 72 metrů dlouhý dřevěný hradlový most. Je věrnou replikou bývalého historického mostu.
Byl založen na severním svahu pod kostelem Sv. Annny kolem roku 1785.
Kostel postavený v roce 1373 jihozápadně od Velhartic. Údajně je místem děje pověsti ztvárněné v Erbenově v baladě Svatební košile a dalších záhadných jevů.
Jediný dochovaný z původně tří kostelíků v prostorách městského hřbitova, postavení v roce 1380.
Zaniklá šumavská osada, obnovená hřbitovní kaple a torzo kostela, zvon smíření.
Impozantní budova v novorenesančním slohu, už před lety byla vyhlášena kulturní památkou.
Úředním nařízením ze dne 30. srpna 1916 byl změněn název obce Pačív na Pačejov.
Novodobá rotunda vysvěcená 4. srpna 1940. Nádherný výhled na Javorník, Stašsko a Vimpersko.
Osmiboká vyhlídková plošina poskytuje nádherný výhled na Šumavu, Pošumaví i do hlubokého vnitrozemí.
Expozice Historie klatovské koleje
Základy jezuitského chrámu byly položeny roku 1656, staviteli byli Dominik Orsi a Carlo Lurago. Tři portály v čele kostela jsou dílem Kiliána Ignáce Dienzenhofera.
Pranýře byly místem veřejného trestání a hanby a připoutávali se k nim odsouzenci, na něž se nevztahovaly hrdelní tresty.
Kaple z roku 1669 má tvar pravidelného šestihranu a je zaklenuta šesticípou hvězdicí. Oltář je barokní.
Kaple z roku 1696 postavená na místě chalupy v níž žili manželé Hirsperkovi a přechovávali tam obraz Panny Marie, která se stala zdrojem zázraku v roce 1685.
Svatá Anna uzdravila slepou dívku i holčičku, která nechodila.
Původní kaplička byla postavena r. 1860, v roce 1956 byla rozbořena. Obnovena byla v roce 2006. Křížová cesta se čtrnácti zastaveními.
Typická stavba pro zdejší kraj je prvně písemně doložena v letech 1836-1839
Malebná kaplička v téměř zaniklé dřevařské osadě.
Zděná kaplička s věžičkou byla postavena mezi domy čp. 30 a 42 v dolním Bezděkově s obrazem Sv. Rodiny na oltáři.
Malá zděná kaplička stojí v zahradě u čp.33, v bývalém domě Leopolda Kodyma .
Kaplička je postavena na konci obce po levé straně místní komunikace vedoucí k silnici I/22.
Kašna byla v roce 1958 prohlášena nemovitou kulturní památkou. V roce 2016 byla odborně zrestaurována.
V Kašovicích se nachází dvě historické zajímavosti. První z nich je zřícenina tvrze, která se nachází na návrší v bývalém modřínovém lesoparku nad vsí.
Expozice je instalována v původních prostorách krypt, dnes nazývaných katakomby, a jezuitského gymnázia. Vypráví návštěvníkům příběh barokních jezuitských Klatov.
Parádním výkonem porazili vlky z Jablonce 3:1.
Byla postavena roku 1924 podle projektu významného architekta Bohuslava Fuchse a je zapsána jako nemovitá kulturní památka.
Kocovy kameny jsou ojedinělé kamenné památky nedaleko Bělé nad Radbuzou. Jedná se o skalky popsané vzkazy, pod vrcholem Zvonu.
Komušín je malá vesnice 7 km na severovýchod od Horažďovic. První zmínka o obci Komušín je z roku 1379. Další informace naleznete na stránkách komusin.cz
Dominanta Hamrů, památkově chráněný kostel. Obnovená křížová cesta.
Dominanta městečka z rozhraní 12. a 13. století.
Kostel charakteristický svým šindelovým pokrytím postavený v letech 1824 – 1826 na místě dřevěné kaple Panny Marie Růžencové, která zde stávala od roku 1761.
Kostel vybudovaný v letech 1729 – 1732 v barokním stylu. Půdorys šesticípé hvězdy a dvě kopule s hvězdou.
Prvním zdejším svatostánkem byla kaple Panny Marie, postavená v roce 1714 na místě, kde se do té doby sloužila mše svatá pod širým nebem. Ta však již nemohla stačit. Její přestavbou začal vznikat v roce 1724 kostel.
První písemná zmínka o kostele Povýšení sv. Kříže v Chlistově pochází z roku 1360.
Původní kapli z roku 1698 rozšířil na barokní kostel v letech 1718 – 1721 stavitel Marc Antonio Gilmetti.
Jednolodní kostel z roku 1693 na návrší nad obcí.
Významná památka celého Pošumaví. Vystavěn byl jako románský okolo r. 1200, v období kolonizace oblasti spojené s rozvoje rýžování zlata.
Kostel poprvé zmíněn r. 1384, současná podoba z roku 1870.
Kostel gotického původu ze 14. stol., z doby rozkvětu těžby zlata v okolí Hartmanic.
Kostel z počátku 13. století, přestavěný v letech 1735 - 1748 v barokním slohu.
Jedna z nejvýznamnějších památek rané středověké architektury v jihozápadních Čechách – trojlodní bazilika sv. Mikuláše z počátku 14. století. Kaple sv. Anny, historický hřbitovní areál.
Kostel sv. Mikuláše byl postaven v raně gotickém stylu v roce 1350 a v roce 1384 byl obsazen vlastním farářem. Později byl zničen a znovu opět postaven.
Pseudogotický kostel postavený v letech 1889–1890 na místě zbořeného nevyhovujícího kostela ze 16. století.
Jeden z nejstarších šumavských kostelů na vršku nad Otavou nedaleko Annína. Vzácné nástěnné malby ze 14. století. Barokní kostnice.
Dominanta obce. Kostel ze 13 století s románskou věží zakončenou cimbuřím a hradební zdí.
Farní kostel z roku 1802, odstřelený v roce 1979. V současné době obnovené zbytky kostela.
V roce 1892 byla zahájena na místě vyhořelého původního kostela výstavba kostela nového, kamenného, podle vzoru novogotického kostela v Knížecích Pláních.
Kostel byl postaven na náměstí v samém centru obce v letech 1899 – 1901 a je tak jedním z nejmladších kostelů v okrese Klatovy.
Kostel zasvěcený svatému Vavřinci leží na mírném návrší. Je obklopen hřbitovem. Kostel stojí na kopečku nad říčkou Pstružnou na místě bývalé rýžovnické osady Vzduny.
Klášter s kostelem ze 14. století, vypleněný za husitských válek a obnovený po třicetileté válce. Roku 1786 byl objekt předán k užívání gymnáziu. V současné době Regionální centrum sociální integrace a celoživotního vzdělávání.
Kostel Zvěstování Panny Marie, je románského původu. Byl postavený již na sklonku 12. nebo začátkem 13. století. Původní stavba tohoto kostela byla gotická.
Postaven na místě hlídkové veže v letech 1712 až 1725, zrušený za císaře Josefa II. V současné době zřícenina.
Historicky se jednalo o právně samostatné pohraniční území při česko-bavorské hranici mezi Nýrskem a Vimperkem.
Hmatatelným výrazem hluboké křesťanské víry starých šumaváků byly boží muka, kříže a křížky, rozeseté při cestách a rozcestích. Většina z nich nepřežila proti náboženské tažení éry komunismu, stejně tak jako desít­ky šumavských kostelů.
V dochovaných zmínkách o této křížové cestě je uvedeno prvé vysvěcení v r. 1815.
Kronika obce Hrádek byla založena v roce 1929. Prosíme všechny, kdo mají jakékoliv informace z minulosti obce a chtěli by je poskytnout aby se obrátili na kronikáře.
Nádraží ve výšce 995 m nad mořem na trati Strakonice - Vimperk - Volary.
Fotogalerie v rámci šumavské fotogalerie. Ze soukromých sbírek pana M.Nauše, archivu paní Mgr. Jaroslavy Vávrové a obce Kvilda.
Od Kubovy Hutě přes Zátoň, Lenoru až ke Stožci byla v předválečných letech 1937–1938 vybudována linie bunkrů, tzv. řopíků, které měly odrazit první útok nepřítele.
Necelý kilometr za Lenorou směrem na Volary překračuje Vltavu krytý dřevěný most (tzv. rechle). 25 m dlouhá stavba je cennou technickou památkou.
Původní sklářské dřevěné domky byly postavené pro první zaměstnance sklárny po roce 1834.
Stavba divadla byla dokončena v roce 1935. Divadlo je zajímavě technicky řešeno, součástí scény je skála za jevištěm.
Připravila ZUŠ J. Kličky Klatovy ve spolupráci s SDS Klatovy a muzikálovými zpěváky z Divadla J.K.Tyla z Plzně a Hudebního Divadla Karlín.
Velhartice si uchovaly svébytný a působivý charakter malého agrárního pošumavského městečka se zvlněnou hladinou střech, stoupající od jihu z údolí Pstružné severním směrem k pomyslnému horizontu.
Byl postaven krátce po založení města, v druhé polovině 13.století. Po roce 1685 byl na oltář umístěn obraz Panny Marie Klatovské, spojený se zázrakem Panny Marie.
V roce 1987 byl hornovltavický most prohlášen kulturní technickou památkou.
V Horažďovicích byly v meziválečném období zkonstruovány hned dva, na sobě nezávislé typy motocyklů.
Pobočka Muzea Šumavy bylo vybudováno jako památník židovského historika a rabína. Důraz je kladen na připomenutí života židovské menšiny v západočeském pohraničí.
Muzeum motocyklů v Železné Rudě se nachází v budově bývalého loveckého zámečku, mimo motocyklů vystavuje i historické automobily a jízdní kola.
Výstava skla, hamernictví, měšťanský interiér, historie rodu Abele.
Výpisy z matrik, zajímavé informace pro všechny, kdo mají vztah k Janovicím a okolí.
Šumavské lesy byly za socialismu svědkem mnoha tragédií a dramatických střetů pohraničníků a lidí prchajících za svobodou. Přečtěte si o jednom útěku u obce Strážný - se štastným koncem pro tzv. narušitele.
Nýrsko auf alten Ansichtskarten und Fotografien.
Zděná obecní pec na chleba z roku 1837, v létě se zde pravidelně pořádá veřejné pečení chleba, koláčů, housek a lenorských placek.
Ze starých zápisů se dá odvodit, že obyvatelstvo zde bylo od počátku smíšené. Nejdříve převládali Češi.
Konec druhé světové války na Bělsku
Železná - kdysi městečko, dnes spíše osada, ale také místo se zajímavou historií a s kostelem (kaplí?) zasvěceným svaté Barboře.
Ukázka lidové architektury na Šumavě, tzv. roubených domů šumavského typu.
Dominantou Rejštejna je kostel sv. Bartoloměje, připomínaný v roce 1570, přestavěný v roce 1792.
Masné krámy, Zámek, Husův sbor, Kaple sv. Anny, Červená brána, Klášterní kostel Panny Marie, Kostel sv. Petra a Pavla, Radnice a morový sloup, Hřbitovní kostel sv. Jana Křtitele, Pivovar, Jihovýchodní brána, Branka (zvaná "Kocour"),
Gotický kostel sv. Jana Křtile, polosrubový domek, zbytky vodní tvrze, Klenová…
Památník symbolizuje historii a tradici místní krajiny Královského hvozdu, jež byly utvářeny generacemi obyvatel společnou prací po staletí v proměnách života ve spojení s lidskými osudy těch, kteří zde žili a žijí.
Památník obětem střetu českých četníků s nacisty 8. října 1938
Světově významná sbírka skla, které vzniklo na sklonku 19. a v prvních desetiletích 20. stol. v šumavské sklárně firmy Lötz v Klášterském Mlýně v údolí řeky Otavy nedaleko Kašperských Hor.
Systém nádrží pro posílení možnosti plavby dřeva byl vybudován v letech 1799–1801 na horním toku Modravského a Roklanského potoka.
Pomník na převaděčské stezce nedaleko Kvildy, věnovaný Čechům i Němcům, kteří po roce 1948 pomáhali svobodomyslným občanům k útěku na Západ.
Malíř skla Andreas Hartauer se zapsal se do podvědomí zdejších obyvatel svou písní "Tief drin im Böhmerwald", známou pod českým textem "Tam v krásné Šumavě"
Pět metrů vysoký obelisk v sadech Pod Valy vzdává hold 314 obětem první světové války z Klatov.
Na náměstí, na památku 23 místním obyvatelům padlým v I. světové válce a 13 obětem II. světové války.
Pomník v centru Prášil na památku 32 zlikvidovaných obcí na Prášilsku
Poutní kostel Panny Marie Sněžné byl vystavěn na jižním okraji města v novorománském slohu v letech 1850 - 1867 v sousedství kaple Grantl se zázračným obrazem Panny Marie Klatovské. Tradice mariánských poutí je živá dodnes.
S kostelem sv. Klimenta na Práchni je spojena pověst o nenasytném panu Pútovi z Rýzmberka.
Legendární převaděč proslavený filmem Král Šumavy, před komunistickým režimem zachránil desítky lidí.
Historie téměř zaniklé osady Prenet s kaplí z roku 1408, studánka u údajně léčivou vodou.
S naším putováním městem je nejlépe začít na náměstí, kde je z terasy za kostelem pěkný výhled na řeku Otavu i na nad ní se tyčící vrch se zříceninou hradu Prácheň
Postavena v letech 1557 - 1559 mistrem Antoňem, přestavba v letech 1848 - 1850. V roce 1924 bylo přistavěno další patro.
Původně renesanční dům, ve kterém bydlíval zástavní držitel hradu Kašperka, tajemník krále Ferdinanda I., královský rada a místokancléř českého království, Jiří z Lokšan.
Oprava klatovských katakomb vzbudila nebývalý zájem, se kterým se znovu a znovu objevuje otázka, kdy bude možné si „nové“ katakomby prohlédnout. Odpověď jsme hledali u osoby nejpovolanější, u předsedy o. s. Klatovské katakomby Ing. Václava Chrousta.
Rekonstrukce katakomb úspěšně pokračuje. Nejvýznamnější změnou je osazení posuvných skleněných dveří, které oddělují prostory vytápěné expozice od chladných prostor, ve kterých budou uloženy mumie. Zrekonstruované katakomby budou přístupné bezbariérově.
Roklanská chata byla vybudována v letech 1935–1936 v blízkosti Roklanské hájenky z poloviny 19. století. Šlo o nejvýše položené trvale obývané stavení na Šumavě, známé z románů Karla Klostermanna.
Aktuální průběh v projektu Klatovské katakomby 2010, článek Ing. Václava Chrousta
Světově proslulá sklárna vyrábějící luxusní secesní sklo fungovala do roku 1939. Secesní vila rodiny Spaunů z roku 1904 od významného architekta vídeňské secese Leopolda Bauera.
Muzeum je unikátním historickým dokladem sklářské výroby v obci, která proslavila Lenoru v celém světě.
Byla založena v roce 1787, dnešní podobu získala po opravě fasády v roce 1993.
Jan Janovský z Janovic, Jan Jiří Harant z Polžic a Bezdružic, Kryštof Harant, Petr Suda z Řenče, Prof. Dr. František Lom, Karel Pacner…
Socha sv. Jana Nepomuckého je čistě provedená rokoková pískovcová socha. Socha je památkově chráněna od roku 1969.
Staré stezky přes Šumavu nebyly významné jen z hlediska obchodu a cestování. V neposlední řadě plnily nezastupitelnou úlohu v oblasti pohybu myšlenek a výměny kulturních hodnot.
Mezi zastávkou Brčálník a stanicí Špičák prochází železniční trať pod Špičáckým sedlem tunelem dlouhým 1 747 metrů.
Nádražní budova symetrické koncepce se dvěma dvoupatrovými stavbami na křídlech a spojovací částí, je přesně ve svém středu rozdělena státní hranicí.
Fotografie a kresby z archivu Ladislava Molíka
Fotoalbum v rámci šumavské fotogalerie
Staré pohlednice a fotografie - CHUDENICKO
Fotogalerie v rámci šumavské fotogalerie
Staré pohlednice a fotografie - Lenora a okolí
Fotogalerie v rámci šumavské fotogalerie
Fotogalerie v rámci šumavské fotogalerie
Sídlo významného českého rodu Czernínů (Černínů). Muzeum Josefa Dobrovského, expozice historie rodu Černínů, expozice Jaroslava Kvapila ...
Nápisy, značky či letopisy vytesané do kamene a kamenné pomníky připomínají události nebo významnost jimi označeného místa. Jsou jich na Šumavě desítky, možná i stovky, a nejinak je tomu i v katastru Horní Vltavice.
Obec Strážovice je prvně zmiňována až roku 1551, kdy patřila Adamovi ze Šternberka, pánu na Zelené hoře u Nepomuka.
Osídlení z přelomu 13. a 14. století spojené s dolování zlata. Původní jméno Reichenstein, Bergreichenstein.
Ukázku staré šumavské architektury, pocházející z 18. a 19. století můžete nalézt i v Horní Vltavici.
Pětimetrová dřevěná věž v centru Hojsovy Stráže obsahuje hodinový stroj, kolemjdoucí mohou sledovat astronomické informace na několika cifernících.
Sušice a okolí na starých pohlednicích a fotografiích
Fotogalerie v rámci šumavské fotogalerie. Ze soukromých sbírek pana M.Nauše.
Zalesněný vrch nad Sušicí, 845 m n.m. Rozhledna s nádherným výhledem a turistická chata.
K náboženským obřadům byla využívána do konce 19. století a navštěvovalo ji údajně až 200 věřících. V současné době (2018) je synagoga zchátralá, nová majitelka podniká kroky k rekonstrukci a přeměně na kulturně-historické centrum.
Album v rámci fotogalerie spravované Obecním úřadem Borová Lada
Gotická tvrz z let 1380-90. V druhé polovině 18. století byl v sousedství vystavěn barokní zámek, který však v roce 1933 vyhořel.
Starou vodní tvrz na zámeček v dnešní podobě přestavil hrabě Prokop Krakovský z Kolowrat roku 1729. Zámek důkladně opravil v barokním slohu, ale původní renesanční ráz stavby setřen nebyl.
Týřovice, nejmenší a zároveň nejvýše položená obec v nejbližším okolí, leží na svahu vrchu Slavníka v nadmořské výšce kolem 570 metrů nad mořem.
Délka kanálu je 14,4 km, spojnice Vydry a Křemelné pro plavení dřeva obchází nesplavnou část Vydry.
Obec Velešice leží na úpatí vrchu Slavníka v nadmořské výšce 545 metrů nad mořem.
Památku před drastickými rekvizicemi stříbra na počátku 19. století zachránili vykoupením místní farníci.
Nýrský židovský hřbitov leží asi 1 km jižně od nádraží, na kopci, který se dříve nazýval „Lohe“. Židovská obec v Nýrsku údajně hřbitov založila v 15. stol., ale doložen je teprve od první poloviny 18.století.
Vila z přelomu 20. a 30. let 20. století. Sídlo mateřské školky.
Původně budova Městské spořitelny z let 1904 – 1907 patří mezi nejvýznamnější klatovské secesní stavby.
Nositel Nobelovy ceny, básník Jaroslav Seifert, věnoval vltavickému hřbitovu jednu ze svých básní.
My to dnes nepochopíme, ale tenkráte to bylo považováno za naprosto normální. Lakonicky řečeno - mimořádná situace si vyžadovala mimořádná opatření.
V Kolinci mimo jiné pobývali a pracovali akad. malíř František Michl, malíř chodské krajiny, jehož hosty zde byli spisovatelé Jan Vrba a Ladislav Stehlík…
JUDr. Antonín Randa, Marek Antonio Gilmetti, Josef Blau, Hans Watzlik, Willi Herzig, Wolfgang Zierhut,…
Chata se nachází mezi ramenem říčky Ostružná a širokou mlýnskou strouhou, odvádějící vodu od mlýna a pily, na prostorné, rovné louce.
Zámeček v Lenoře byl postaven ve 40. letech 19. století jako sídlo rodiny majitele lenorských skláren Wilhelma Kralika.
Zámeček je nejstarší zachovalou budovou v Železné Rudě. V současné době je opět opraven a je v něm umístěna expozice historických motocyklů.
Původní bezděkovský zámek byl postaven v roce 1737 na místě původní gotické tvrze. Do současné podoby byl přestavěn v letech 1854-1856.
OBJEKT NENÍ ZPŘÍSTUPNĚN VEŘEJNOSTI. Tvrz ze 14. století, přestavěná na hrad a 19. století na zámek.
Malý empírový zámek postavený na konci 18. století Janem Rudolf Černínem poblíž léčivého pramene na svahu vrchu Žďár.
Za vlády Švihovských z Rýzmberka byl ve Stříbrných Horách v letech 1618-20 postaven renesanční zámek, který v roce 1745 hrabata z Pöttingu barokně upravila.
Pozapomenutá kulturní památka ze 14. století zapsaná na Seznamu ohrožených nemovitých památek. Areál je pro veřejnost přístupný.
Mezi téměř zapomenuté stránky historie Šumavy patří podnikatelské úsilí kašperskohorské rodiny Watzlawicků a jejich podniku Bohemia-Werke. Tato továrna se v první polovině 20.století stala největším průmyslovým podnikem města Kašperských Hor a celého okolí.
Židovští obyvatelé se začali v Klatovech usazovat od druhé poloviny 19. století v souvislosti s josefínskými reformami a rozvojem průmyslu.
Kulturní památka Židovský hřbitov ve Velharticích se nachází cca 200 m od rybníka Bušek, na opačné straně silnice, která vede na Keply.
Volně přístupný hřbitov, 130 náhrobků. Kulturní památka ČR.
Zřícenina hradu 2,5 km od Nýrska. Hrad založen ve 14. století, sídlo loupeživého rytíře Jindřicha Kostomlatského.
Nepřehlédnutelná dominanta, založený v 13. století. Románská věž zakončená cimbuřím.
Velké množství historických materiálů a zajímavostí o Kolinci naleznete na tomto serveru.