Horní Planá Rekreační obec Horní Planá leží na levém břehu Lipenského jezera,v nadmořské výšce 776 m. Horní Planá je připomínána poprvé v roce 1332 jako osada u brodu přes řeku Vltavu.

V roce 1349 byla Horní Planá císařem Karlem IV. povýšena na městys. Od šestnáctého do devatenáctého století byla Horní Planá významným střediskem obchodu.

Starobylý vzhled městečka setřely četné požáry, dnešní jádro se svažitým náměstím pochází většinou z 19. stol.

Na horním okraji náměstíčka stojí kostel svaté Markéty z druhé poloviny 13. století. Na konci 17. století a pak ještě na začátku a v polovině 18. století byl kostel rozšiřován a barokně upravován. Oplývá cenným barokním vybavením ze 17. a 18. století, renesanční figurální malby na stěnách pocházejí z let 1530-1580.

Na návrší nad městečkem stojí barokní kaple Panny Marie Bolestné.

23. října 1805 se v Horní Plané narodil spisovatel, básník a malíř Šumavy Adalbert Stifter. V lesoparku nad Horní Planou je Stifterova bronzová socha , na kostele náhrobní epitaf jeho matky. Ve skalní stěně Plešného jezera byl básníku Šumavy postaven žulový obelisk. Stifterův dům v Horní Plané navštěvují každoročně stovky domácích a zahraničních turistů.