Z Přední Zvonkové kolem Schwarzenberského kanálu a Lipenské nádržeAž se budete chtít vydat na delší, ale nenáročný výlet v oblasti Lipna, doporučuji cestu po břehu Lipenské přehradní nádrže zkombinovat s cestou kolem Schwarzenberského kanálu.

Výchozím místem pro tento 33 km dlouhý okruh (viz mapka s trasovými body A až J) je Přední Zvonková (A), kam dojedeme autem po úzké asfaltované silničce od Nové Pece přes Bližší Lhotu nebo se do Bližší Lhoty dopravíme přívozem z Horní Plané.

Zaparkujeme v Přední Zvonkové a vydáme se po červené turistické značce po silničce vzhůru směrem k hraničnímu přechodu Zadní Zvonková.

Po 1,5 km přijdeme ke kdysi rozlehlé, dnes téměř zaniklé obci Zadní Zvonková (B). Zůstal tady jen kostel svatého Jana Nepomuckého z konce 18. století, jehož torzo bylo na přelomu 20. a 21. století zrekonstruováno.

Renovací prošel i sousední hřbitov. V domku u kostela je umístěno muzeum Johannese Urzidila, německy píšícího spisovatele, který zde často pobýval a je v něm i expozice o historii Přední a Zadní Zvonkové.

U muzea jsou také patrné pozůstatky Schwarzenberského kanálu, kolem něhož nás dál vede modrá turistická značka. Protne silničku k hraničnímu přechodu Zvonková a po 1,5 km přechází u stavidla na potoce Pestřice (Rothbach) na rakouskou stranu.

V roce 1998 tady byla provedena rekonstrukce a místo se stalo jedním z nejromantičtějších na kanálu. Úsek mezi potokem Pestřice a nedalekou osadou Sonnenwald je jediným úsekem, který vede vodu, protože v Sonnenwaldu je malá vodní elektrárna.

I za hranicí pokračuje modré značení KČT, které kopíruje rakouskou cyklotrasu R27, která nás podél kanálu po 0,5 km dovede k penzionu v Sonnenwaldu (C), který nabízí občerstvení.

Pěkná štěrkovaná cesta bez výškových rozdílů pokračuje dál lesem a určitě se zalíbí všem, kteří se na výlet vydají v horkém letním dni. Kanál je více či méně zachovalý, místy se stojatou vodou, většinou ale bez vody. Na proudící vodu narazíme až po dalších 7 km u stavidla na Schrollenbachu (D), kde najdeme také Rosenauerův památník. Deska na kamenném bloku stručně informuje o historii a technických parametrech 44 km dlouhého plavebního kanálu vybudovaného v letech 1789 až 1822.

Asi 1 km odtud přetne naše trasa asfaltovou silničku ve směru od hraničního přechodu Diendorf, která vede k přívozu na místě bývalé osady Kyselov.

Po dalších 4 km přijdeme k turistickému hraničnímu přechodu Igelbach/Ježová (E). Potok Ježová je také jedním z bočních smyků, které sloužily k napájení kanálu vodou. Část kanálu je na Ježové zrekonstruována a budete-li mít štěstí, uvidíte tady ukázku plavení dříví. Několikrát v letní sezóně ji pořádá folklorní sdružení Libín-S Prachatice a je spojena i s kulturním programem. Termíny najdete na http://www.schw-kan.com/sc_ter.html

Podél Schwarzenberského kanálu pokračujeme dál po modré značce, která nás po 2 km přivede na rozcestí U Korandy (F). Tady kanál opustíme a odbočíme vlevo dolů po asfaltové silničce, po níž je vedena cyklotrasa č.1019 (neznačeno, pouze ukazatel směr Rozcestí U mostu), po 2,5 km na křižovatce Janova cesta se pak dáme vlevo po červené a po dalším kilometru se na Rozcestí U mostu (G) napojíme na pobřežní silničku sledující Lipenskou nádrž. Na ní (stále po červené) vlevo odbočíme. Po 300 m, nejprve po hrázi, pak po mostě, přetíná malebnou Rakovskou zátoku.

U bývalé osady Kyselov (přívoz do Dolní Vltavice je 1 km odtud) překřížíme silničku od hraničního přechodu z rakouského Diendorfu (H) a sledujeme dál červenou značku totožnou s cyklotrasou č. 1033. Asfaltovaná silnička střídavě stoupá a klesá, místy je povrch nepříjemně poškozený.

Za Kyselovskou zátokou, v Horní Pestřici (I), kde se nachází zemědělská usedlost, se můžeme rozhodnout, zda se do cíle cesty v Přední Zvonkové vydáme po červené značce přes bývalý Račín nebo po silničce přes Račínskou zátoku (z okolí zátoky jsou hezké pohledy na jezero). Obě cesty se necelé 2 kilometry před Přední Zvonkovou opět spojují (J).

Trasa je velice vhodná pro cykloturisty. Ti si ji mohou prodloužit třeba o návštěvu na Vítkova Hrádku (cca 12 km navíc).

Další fotografie: https://www.sumavanet.cz/fotogalerie.asp?fbcode=album~2505*pid~70240

Příjezd autem:

Z Nové Pece kolem nádraží přes Bližší Lhotu (8 km) do Přední Zvonkové (celkem 12 km). Pozor, je třeba jet opatrně! Silnice je úzká, místy nepřehledná a vede po ní cyklistická trasa.

Z Horní Plané přívozem do Bližší Lhoty (600 m přes Lipenskou nádrž), odtud po silničce do Přední Zvonkové (4 km).


Text a foto: František Janout, www.sumavanet.cz