Přednáška Čechy na konci října 1918 - přednáška v Muzeu Klatovy, 5.11.

 

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech

Vás zve

na přednášku

Mgr. Leoš Nikrmajer

(Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích)

ČECHY NA KONCI ŘÍJNA 1918

Přednáška bude doplněna promítáním dobových fotografií

a archivních dokumentů z fondů muzea.

Středa 5.11.2008 od 11:00 a 15:30 hodin

Přednáškový sál hlavní budovy muzea (Hostašova 1/IV)

Vstupné:         základní 20,- Kč          snížené (studenti, důchodci) 10,- Kč