Stavba archeoparku Netolice

  Archeopark Netolice Na místě původního přemyslovského kastelánského hradu, zmiňovaného v Kosmově kronice již k roku 981, postupně vzniká archeopark, zaměřený na období vzniku českého státu v 10.-13. století, s ukázkami opevnění, bydlení, řemeslnických dílen, kastelánským palácem, kostelem a návštěvnickým centrem.

 Jde o první jihočeskou archeologickou památku prezentovanou metodou přímé rekonstrukce, doplněnou o prvky skanzenu na způsob open-air muzea.

 Všechny práce jsou prováděné dobovými technikami, tj. s ověřováním původních technologií, materiálů a nástrojů.

 V roce 2007 byl v rámci etapy I. dokončen první objekt, ukázka opevnění se strážní věží jako rozhlednou.

Investor: Město Netolice, Mírové náměstí 208,

                tel/fax – 388 324 201, www.archeopark-netolice.cz    www.netolice.cz

Projekt: Ing. Pavel Šlechta, PaP SERVIS spol. s r.o.

Stavba: Petr Růžička, ARS TIGNARIA, s.r.o.                              www.arstignaria.com

Partneři projektu: Keltendorf  Gabréta, Bavorsko                         www.gabreta.de  

                             Archeos o.s.                                                      www.archeos.cz

                            Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích   www.ff.jcu.cz      

Archeopark Netolice: rozvojový projekt česko-bavorské spolupráce -  etapa I.,

byl financován s podporou Jihočeského kraje, MZ ČR -  programu LEADER ČR a z prostředků EU v rámci programu Iniciativy Společenství  INTERREG IIIA.

Informační systém cestovního ruchu regionu Blanský les-Netolice -  www.blanet.cz