Sbor dobrovolných hasičů

V minulosti bývaly na starých chalupách a stodolách doškové střechy. V důsledku toho zažívala obec časté požáry jako ten v roce 1904, kdy 9.července v pět hodin odpoledne vznikl oheň v čp. 45. Od tohoto požáru se vzňala ostatní stavení – čp.42, čp. 38, čp. 11. Od čp. 38 se vzňalo čp. 12, od toho pak čp. 40. Na neštěstí začal foukat vítr a roznesl oheň na stodolu u čp. 13, potom na stavení čp. 7 a kůlnu u čp. 5. Tato stavení vyhořela do základu, protože pro velký žár se nemohl nikdo k ohni přiblížit. Lidé chránili hlavně sousední budovy. K požáru přijely hasičské sbory z Horažďovic, Budětic a Rabí, ale nepodařilo se jim toho z postižených chalup a stodol moc zachránit. Požáry v obci tedy nebylo nic neobvyklého, z toho důvodu, aby lidé nemuseli čekat na hasiče z okolních vesnic, nebo Horažďovic, a sami si pomohli, byl založen 14. června 1908 Sbor dobrovolných hasičů v Hejné. O založení tohoto sboru se zasloužili František Hlinka ( učitel), Josef Král, Josef Nováček, Anna Nováčková a Vojtěch Šatra.

Zvoleni byli :

starostou :                     Josef Nováček,

velitelem :                     František Hlinka,

náměstkem velitele:   František Mach,

pokladníkem :              Adolf Loucký.

členové výboru :           Vojtěch Šatra z V. Hydčic          

                                     Matěj Musil                                 

                                     Matěj Hnídek                                                              

                                     Karel Šíma

                                     Antonín Flek

                                     Václav Štěrba

dozorcem náčiní :        Antonín Kazda

revizory účtů :              Matěj Polata

                                     Josef Mach

     11.července 1920 byl konán V Hejné „sjezd hasičské župy Mayerovy“ spojený s veřejným cvičením hejenského sboru, na kterém poprve vystoupil i odbor ženský. Účast byla četná. Cvičilo zde 20 sborů z Horažďovicka se 192 členy a 2 sbory ze Sušicka s 27 členy. Místní sbor cvičil s 26 členy a 20 členkami. Po cvičení bylo divadelní představení a zahradní koncert. Každá oslava byla samozřejmě zakončena věnečkem. 

     Hasiči se, vedle svého hlavního poslání, často podíleli na kulturních akcích v Hejné, pravidelně pořádali cvičení a také oslavy k výročí vzniku tohoto spolku. Přispívali k rozkvětu naší obce.  .