Rok 2004 - Oslavy připomínky 100.let od úmrtí spisovatele Františka Pravdy

František Pravda - narozen 17.4.1817, zemřel 8.12.1904

V roce 2004 jsme si připomněli 100 let od úmrtí spisovatele Františka Pravdy. V roce 2003 byla navázána spolupráce na přípravě programu na počest tohoto výročí s obcí Jarošov nad Nežárkou u Jindřichova Hradce (z části obce Nekrasín pocházel František Pravda).Ve spolupráci se zástupci Jarošova byla připravena publikace o Františku Pravdovi. Největší dík za vytvoření této publikace patří paní Anně Brabcové.

Hrob Františka Pravdy byl v letošním roce upraven. Kamenné obrubníky byly vyrovnány, byl opraven kovový plůtek okolo hrobu. Na pomník byla osazena lampička, na kříž byl namontován chybějící ukřižovaný Kristus. Práce prováděla firma Betrasko ze Sušice. Hrob byl osázen trvalkami a důstojně upraven. Práce prováděla Firma Aranžování květin, Hana Šebestová, Hrádek.

Oslava v Jarošově (Nekrasíně)

Akce se konala na jarošovskou pouť 4.7.2004 dopoledne byla sloužena mše za Pravdu, v kostele, kde Pravda ministroval, odpoledne byla otevřena výstava v jarošovské knihovně o životě a díle Františka Pravdy.V pondělí 5.7. v 14.00 hod asi 80 účastníků opustilo Jarošov nad Nežárkou. Průvodem skupina došla až do Nekrasína, k rodnému domu spisovatele .Cestou bylo připraveno několik zastavení. U rodného domu promluvili starostové Hrádku, Jarošova, Nové Včelnice. Účastníci z naší obce byli při oslavě v Jarošově vřele přivítáni a bylo pro ně připraveno pohoštění.

Oslava v Hrádku

6.8.2004 byla slavnostně otevřena výstava o F. Pravdovi v budově školy v Hrádku. Na otevření byla přítomna paní Anna Brabcová, autorka publikace "Z Nekrasína do Hrádku" a paní Milena Kodýmová z Jarošova.Vystoupili děti ze ZŠ Hrádek s krátkým hudebním programem. Výstava byla otevřena ještě v sobotu a neděli o pouti. V neděli 8.8.2004 proběhlo Putování za Františkem Pravdou. Putování bylo zahájeno v kostele na Zdouni, kde byl přivítán zájezd z rodiště Františka Pravdy z Nekrasína a sousedních obcí Jarošova nad Nežárkou a Nové Včelnice. Putování pokračovalo ve Zbynicích v kostele, v místě kde František Pravda oslavil své druhotiny (padesát let kněžství), pak poutníci přejeli do bývalých lázní na Vodolence, kam františek Pravda často chodíval s přáteli a podívali se na Šumavu z rozhledny na Svatoboru. Asi v 15.30 hod putování pokračovalo v Hrádku zastavením u domu č.p.85 , kde František Pravda bydlel. Odtud se již pěšky šlo kolem rybníka do zámecké kaple, kde vystoupil místní pěvecký sbor pod vedením paní Anny Šmídové. Putování bylo zakončeno v zámeckém parku. Zde bude následovalo krátké vystoupení starostů z Hrádku, Jarošova a Nové Včelnice. Na každé zastávce byli účastníci putování seznámeni se stručnou historií místa a se vztahem Františka Pravdy k tomuto místu. Z rodiště F.Pravdy dojelo na putování 70 poutníků Pro poutníky bylo v parku připraveno občerstvení. Byli pohoštěni domácími pouťovými koláči, které přinesli mnozí občané z Hrádku. Za toto obdarování jim patří dík.

Oslava v Nové Včelnici

Po skončení výstavy v Hrádku byla výstava přesunuta do Nové Včelnice, kde F. Pravda chodil do školy. Tam byla výstava otevřena také o pouti v rámci tamních předpouťových oslav a požehnání nového městského praporu 15.8.2004 a trvala do konce září 2004.