60.výročí II. světové války - vykopali jsme pro Vás originál prohlášení gen. Eisenhowera

 

Větší obrázek (500kb)

 

NEJVYŠŠÍ  VELITEL SPOJENECKÝCH EXPEDIČNÍCH SIL

OPERAČNÍ OBLAST ČESKOSLOVENSKO

 

PROHLÁŠENÍ   Č. 1

 

 

1.  Stateční čechoslováci, po více než šest dlouhých let jste trpěli, ale neztratili odvahu pod surovými důtkami nacistických utlačovatelů. Toto nešťastné období se nyní rychle chýlí ke konci a proto jsme se pod mým velením spojili se statečnými ruskými spojenci, abychom vytlačili německé ozbrojené síly navždy z československé půdy.

 

2.  Dokud nebudou eliminovány všechny zbytky německé moci a nebude vaší legální vládou ustavena stabilní administrativa, je na mě jako na nejvyšším veliteli spojeneckých expedičních sil, abych v oblasti obsazené mými oddíly učinil nezbytné kroky nutné k tomu, aby boj s naším společným nepřítelem dospěl k úspěšnému konci. Všechny osoby musí pokračovat ve výkonu svých dosavadních povinností, pokud není nařízeno jinak, a musí uposlechnout rozkazy vydávané mými polními veliteli.

 

3.  Během úmorných dnů německého útlaku jste vždy prokazovali odvahu a tak vím, že se mohu spolehnout na vaši účast i při vítězném závěru našeho společného úsilí.

 

                                                                Kupředu k vítězství.

                                                                                                                           DWIGHT D. EISENHOWER

                                                                                                                           Nejvyšší velitel

                                                                                                                           Spojeneckých expedičních sil