Lipno - Lipenská přehrada

Údolní nádrž Lipno se rozkládá v nadmořské výšce 726 m n.m. Umělé jezero je právem nazýváno jihočeským mořem. Jedná se o největší vodní plochu v České republice. Plocha hladiny Lipenské údolní nádrže je při nejvyšším vzdutí 48,7 km2, délka v podélné ose nádrže je 48 km. V místě největší šířky u Černé v Pošumaví činí vzdálenost obou břehů 10 km.

Lipenská nádrž je poměrně mělká, její průměrná hloubka je 6,5 m, maximální hloubka dosahuje 21,5 m. Nádrž má objem 306 mil. m3 vody a shromažďuje vodu z povodí o celkové ploše 950,56 km2.

Vodní dílo Lipno vzniklo v letech 1952 - 1959. Jedná se v časovém sledu o čtvrtý stupeň tzv. Vltavské kaskády (dříve již byly vybudovány přehrady Vrané /1935/, Štěchovice /1945/ a Slapy /1954/). Lipno tedy bylo prvním poválečným vodním dílem a vytvořilo tehdy největší umělou vodní plochu u nás. V oblasti Lipna byly postupně vybudovány dva přehradní stupně. Lipno I je hlavní přehradou, níže po proudu byla nad Vyšším Brodem postavena přehrada Lipno II jako vyrovnávací nádrž pro vodu vypouštěnou z horní přehrady.

Historie Lipenské přehrady je však mnohem starší. První reálný návrh na zkrocení Vltavy na jejím horním toku s možností vybudování umělého jezera pocházel již z roku 1892. V roce 1899 byl zpracován návrh na vybudování přehradních nádrží na horní Vltavě. Majitelé okolních pozemků se však proti tomu postavili a k realizaci nedošlo. Ve 30. letech dvacátého století se Zemský úřad zabýval projektem přehrady, která měla být umístěna v prostoru osady Lipno, druhá světová válka však plány na výstavbu překazila. Nový projekt vznikl v roce 1948. Stavba byla zahájena roku 1952, v roce 1953 bylo zahájeno ražení odpadního tunelu, který byl dokončen o tři roky později v celkové délce 3.600 m.

Sypaná hráz v délce 282 m se stavěla od roku 1956 do roku 1959. Má výšku pouhých 25 m nad dnem údolí a obsahuje přes 270.000 tun různých druhů zeminy.

Zcela ojedinělou stavbou je podzemní hydroelektrárna. Jeskyně, do níž by se vešel celý chrám sv. Víta v Praze o výšce 39 m byla uměle vytvořena. V ní je v hloubce 171 m uložena elektrárna, kde výrobu elektřiny zajišťují dvě Francisovy turbíny.

Další zajímavostí přehrady je 3,6 km dlouhý podzemní odpadní tunel, kterým je odváděna přepadová voda od turbin do vyrovnávací nádrže Lipno II. Zde pracuje turbína Kaplanova.


Mapa