Zadní Zvonková

Asi 8 km jižně od Horní Plané ležela obec Zvonková. Její část nazývaná Zadní Zvonková ležela v hraničním pásmu a po odsunu německých obyvatel byla srovnána se zemí. Zachoval se kostel sv. Jana Nepomuckého a budova bývalé trafiky.

Kostel pochází z konce 18. století. O sto let později byl novogoticky restaurován. Kostel byl odsouzen k zániku, byl značně zchátralý, ale na přelomu tisíciletí byl rekonstruován. Okolo kostela je hřbitov. Navštívit můžeme také malé muzeum v sousedním domě.

Zadní Zvonková leží na Schwarzenberském kanálu a tak i na naučné stezce stejného jména. Obcí prochází turistické trasy a cyklostezka. Přístup je přívozem z Horní Plané. Odtud je dobrý přístup k turistickým cílům v Rakouské části Šumavy.


Mapa