Kaplička na vrchu „Hůrka“ - keltské obřadní místo

Kaplička na vrchu „Hůrka“ - keltské obřadní místo

Kaplička na vrchu „Hůrka“ nedaleko Rozsedel je zmíněna v knize O kamenech a kopcích : „posvátný vrch Rozsedly – protáhlé návrší ze kterého se zvedá kuželovitý vrchol s kapličkou. Dávno před křesťany, již v období osídlení Kelty se zde konaly obřady a léčily nemoci. Vrchol je energetické místo s vyvěrající pozitivní zemskou energií, která byla formována i s přispěním mimoplanetárních vlivů.